Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie termomodernizacji dachu budynku mieszkalnego w Leśmierzu – znak sprawy: BPzp.261.60.2018

2018-09-17 12:50:18

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_o_zamowieniu_606665_n_2018.pdf (rozmiar: 392.92 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_60_2018.doc (rozmiar: 344 kB)

dokumentacja_techniczna.zip (rozmiar: 242.12 kB)

Dokument Adobe Acrobat wytyczne_dla_kontrahentow_zew..pdf (rozmiar: 352.72 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 05.09.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_60_2018.doc (rozmiar: 667 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

wybor_oferty_bpzp.261.60.2018.doc (rozmiar: 41.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (21.08.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (17.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty