Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie termoizolacji dachu budynku magazynowego nr 11 w Lisowicach – znak sprawy: BPzp.261.65.2018

2018-09-25 15:17:39

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_o_zamowieniu_608991_n_2018.pdf (rozmiar: 393.42 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_65_2018.doc (rozmiar: 347.5 kB)

przedmiar_robot_i_stwiorb.zip (rozmiar: 1.63 MB)

wytyczne_wersja_2.3.doc (rozmiar: 149.5 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 13.09.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_65_2018.doc (rozmiar: 667.5 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 25.09.2018 r.:

wybor_oferty_bpzp.261.65.2018.doc (rozmiar: 43 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (27.08.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (25.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty