Wykonanie remontu elewacji budynku magazynowego w Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej – znak sprawy: BPzp.261.27.2020

16.07.2020, 13:07

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 396.52 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 489 kB

Dokumentacja projektowa 4.5 MB

Zmiana treści SIWZ:

Zmiana treści SIWZ 66.13 kB

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 68.7 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty 72.21 kB

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (05.06.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (16.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP