Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie remontu drogi wewnętrznej w Zalesiu – znak sprawy: BPzp.261.56.2018

2018-09-12 11:36:07

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_606734_n_2018.pdf (rozmiar: 273.23 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_56_2018.doc (rozmiar: 471.5 kB)

dokumentacja_projektowa.zip (rozmiar: 1.04 MB)

Dokument Adobe Acrobat stwiorb.pdf (rozmiar: 2 MB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_500200177_n_2018.pdf (rozmiar: 24.75 kB)

Zmiana treści SIWZ - 22.08.2018 r.:

zmiana_siwz_56_18.doc (rozmiar: 33 kB)

uwaga zalacznik_nr_3_do_siwz__zmiana.docx (rozmiar: 17.2 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 05.09.2018 r.:

informcja_z_otwarcia_ofert_56_2018.doc (rozmiar: 664.5 kB)

Informacja o wyborze oferty - 12.09.2018 r.:

informacja_o_wyborze_oferty.doc (rozmiar: 638 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (21.08.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (12.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty