Wykonanie remontu budynków magazynowych w Składnicy ARM w Niemcach – znak sprawy: BPzp.261.30.2020

25.06.2020, 13:27

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 571.41 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 464 kB

Dokumentacja projektowa 747 kB

Informacja o unieważnieniu postępowania:

Unieważnienie postępowania 42.45 kB

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (09.06.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (25.06.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP