Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do Magazynu Zamiejscowego ARM w Giżycku – znak sprawy: BPzp.261.6.2020

04.03.2020, 12:54

Ogłoszenie o zamówieniu 567.4 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 378 kB

Dokumentacja projektowa 5.77 MB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 4.47 MB

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 671 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze oferty 648.5 kB

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (07.02.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (04.03.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty