Wykonanie modernizacji budynku magazynowego w Składnicy ARM w Lisowicach – znak sprawy: BPzp.261.35.2020

14.07.2020, 12:35

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 401.29 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 480 kB

Dokumentacja projektowa i STWiORB 5.39 MB

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 26.06.2020 r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ 167.41 kB

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 168.29 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 170.41 kB

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (18.06.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (14.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP