Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych świadczona przez ARM

2019-05-24 09:12:18

Zgodnie z art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Prezes Agencji Rezerw Materiałowych informuje, że aktualnie Agencja nie posiada możliwości świadczenia usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Stan na dzień 25 maja 2019 roku.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (21.09.2018)
Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski (25.09.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (24.05.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty