Termomodernizacja dachu budynku magazynowego w Składnicy ARM w Komorowie – znak sprawy: BZ.261.45.2020

28.07.2020, 15:04

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 389.55 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamóienia:

SIWZ 417.5 kB

Dokumentacja projektowa 667.49 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ:

Wyjaśnienia treści SIWZ 71.02 kB

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (24.07.2020)
Ostatnia publikacja: Monika Stefaniak (28.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP