Biuletyn Informacji Publicznej

Remont elewacji zewnętrznej magazynu z wykonaniem doku załadunkowego w Szepietowie – znak sprawy: BPzp.261.37.2018

2018-07-04 09:35:21

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja techniczna (plik: z7)

Dokumentacja techniczna (plik: zip)

STWiOR (plik: z7)

STWiOR (plik: zip)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (12.06.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (04.07.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty