Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 52/Z/BT/07/18

2018-08-03 12:25:44

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-08-17 15:31:08
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Przedłużony Termin Składania Aplikacji!

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Referent / Starszy Referent (Wsparcie IT – Helpdesk) w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych w Biurze Teleinformatyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Wsparcie informatyczne dla pracowników Centrali oraz rozporoszonej sieci Agencji.
 2. Instalowanie i konfigurowanie urządzeń teleinformatycznych oraz oprogramowania do nich.
 3. Przygotowywanie sprzętu komputerowego do wydania użytkownikom oraz sprzętu przeznaczonego do likwidacji.
 4. Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw sprzętu teleinformatycznego.
 5. Wspieranie działań użytkowników poprzez: konfigurowanie stacji roboczych i współpracujących urządzeń, instalację oprogramowania, udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących użytkowania oprogramowania biurowego zainstalowanego w Agencji.
 6. Bieżąca obsługa oraz rejestracja przychodzących zgłoszeń od użytkowników w wewnętrznym systemie.
 7. Analiza incydentów oraz powodów powstawania problemów technicznych.
 8. W ramach zespołu rozwiązywanie złożonych incydentów / problemów.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Udokumentowane co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków, jak wskazane w ogłoszeniu.
 3. Bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych MS Windows 7,8,10 od strony instalacji i konfiguracji.
 4. Bardzo dobra znajomości pakietu MS Office od strony instalacji i konfiguracji.
 5. Podstawowa znajomość języka angielskiego.
 6. Znajomość aktów prawnych związanych z działalnością ARM.
 7. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 8. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, punktualność, dyspozycyjność.
 9. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane:

 1. Minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków, jak wskazane w ogłoszeniu.
 2. Doświadczenie w serwisowaniu sprzętu i oprogramowania systemowego stacji roboczych.
 3. Umiejętność pracy w środowiskach uniksowych (m.in. Linux)
 4. Uprawnienia SEP kat. E.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 6. Certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu obsługi systemów operacyjnych i aplikacji biurowych firmy Microsoft.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 27.5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencję Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), moich danych osobowych, których podstawa prawna przetwarzania nie wynika z przepisu art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 917), a które są dodatkowo wymagane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub które chcę podać dobrowolnie, zawartych w ofercie pracy, do celów:
  • rekrutacji - ogłoszenie nr ARM 52/Z/BT/07/18,
  • zawarcia umowy o pracę, procesu zatrudnienia oraz archiwizacji danych osobowych po ustaniu stosunku pracy - w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 17 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro, koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie:

„Ogłoszenie nr ARM 52/Z/BT/07/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (03.08.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (03.08.2018)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (03.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty