Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Oferta pracy nr ARM 36/Z/BT/05/18

2018-05-23 13:45:12

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-06-06 15:31:55
Jego treść może być już nieaktualna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI

Agencja Rezerw Materiałowych
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa
tel.: 22 360 92 39

poszukuje kandydata do pracy na stanowisko: Specjalista /Starszy Specjalista (Administrator sieci) w Dziale Utrzymania Systemów Teleinformatycznych w Biurze Teleinformatyki

miejsce wykonywania pracy:

Centrala ARM
ul.
Grzybowska 45
00-844 Warszawa

Liczba osób: 1, wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

Główne obowiązki:

 1. Rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego.
 2. Instalowanie i konfigurowanie urządzeń teleinformatycznych oraz oprogramowania do nich.
 3. Przygotowywanie sprzętu komputerowego do wydania użytkownikom oraz sprzętu przeznaczonego do likwidacji.
 4. Prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw sprzętu teleinformatycznego.
 5. Wspieranie działań użytkowników poprzez konfigurowanie stacji roboczych i współpracujących urządzeń, instalację oprogramowania, udzielanie porad i wyjaśnień dotyczących użytkowania oprogramowania biurowego zainstalowanego w Agencji, przyjmowanie ewidencjonowanie zgłoszeń od użytkowników, usuwanie lub nadzorowanie usuwania problemów.
 6. Udział w projektach IT w tym w rozbudowie systemu teleinformatycznego Agencji na terenie Centrali oraz jednostek terenowych ARM (LAN, WAN, Wi-Fi)

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie średnie lub wyższe.
 2. Udokumentowany staż pracy: Specjalista – co najmniej 2 lata przy wykształceniu średnim i 1 rok przy wykształceniu wyższym; Starszy Specjalista - co najmniej 3 lata przy wykształceniu średnim i 2 lata przy wykształceniu wyższym.
 3. Udokumentowane co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków, jak wskazane w ogłoszeniu.
 4. Podstawowa znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów informatycznych i aplikacji.
 5. Znajomość systemów operacyjnych MS Windows 7,8,10.
 6. Podstawowa znajomość języka angielskiego.
 7. Znajomość aktów prawnych związanych z działalnością ARM.
 8. Posiadanie Prawa jazdy kat. B.
 9. Doświadczenie w prowadzeniu samochodów osobowych.
 10. Korzystanie z pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 11. Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Wymagania pożądane:

 1. Minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków, jak wskazane w ogłoszeniu.
 2. Doświadczenie w serwisowaniu sprzętu i oprogramowania systemowego stacji roboczych, administrowaniu i wdrażaniu aplikacji użytkowych.
 3. Doświadczenie w administrowaniu stacjami roboczymi w systemach o wielkości min. 100 komputerów.
 4. Dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci, systemów informatycznych i aplikacji.
 5. Doświadczenie w konfiguracji urządzeń sieciowych.
 6. Doświadczenie w pracy w środowisku Microsoft (Windows 7, 8, 10) oraz konfiguracji aplikacji: MS Office, Acrobat Reader, systemów antywirusowych.
 7. Doświadczenie w konfigurowaniu automatycznej instalacji poprawek dla systemów operacyjnych z rodziny Windows oraz instalacji aplikacji.
 8. Znajomość systemów monitoringu stacji roboczych.
 9. Podstawowa znajomość systemów bezpieczeństwa sieciowego typu firewall.
 10. Uprawnienia SEP kat. E.
 11. Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 12. Certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy z zakresu obsługi systemów operacyjnych i aplikacji biurowych firmy Microsoft.
 13. Certyfikat potwierdzający wiedzę z zakresu administrowania stacjami roboczymi, sieciami komputerowymi i urządzeniami sieciowymi.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy, w tym świadectwa pracy, a w przypadku obecnego pracodawcy zaświadczenie o zatrudnieniu i inne.
 4. Kopia Prawa jazdy kat. B.
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 24 kB) kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (uwaga: na tym etapie nie wymagamy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego).
 6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie (rozmiar: 23,5 kB) kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do realizacji procesu rekrutacji Nr ARM 36/Z/BT/04/18 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 7. Kopia poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wraz z zaświadczeniem stwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych lub własnoręcznie podpisane oświadczenie  (rozmiar: 21,5 kB) kandydata o zgodzie na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dopuszczenia do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

Dokumenty należy składać w terminie do: 6 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji)

na adres:

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

lub złożyć osobiście w siedzibie Centrali ARM w godzinach 7.30–15.30 – pokój nr 1103, XI piętro,

koniecznie z dopiskiem na liście motywacyjnym i na kopercie: „Ogłoszenie nr ARM 36/Z/BT/04/18”.

Inne informacje:

Oferty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Prezes ARM ma prawo unieważnić postępowanie rekrutacyjne na każdym jego etapie. Dokumentacja z przeprowadzonego naboru jest niszczona po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia postępowania. Prosimy o przesyłanie jedynie kserokopii dokumentów.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Dariusz Zawadka (23.05.2018)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (23.05.2018)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (23.05.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty