Modernizacja budynków magazynowych w Składnicy ARM w Niemcach – znak sprawy: BPzp.261.34.2020

06.07.2020, 13:29

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 570.7 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ 463.5 kB

Dokumentacja projektowa i STWiORB 5.74 MB

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert 43.95 kB

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (17.06.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (06.07.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP