Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Informacja o możliwości świadczenia przez ARM w roku 2019 usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

2018-07-13 13:56:42

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2018-12-31 15:30:53
Jego treść może być już nieaktualna

Zgodnie z art. 11a. ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1323) Prezes Agencji Rezerw Materiałowych informuje, że Agencja nie posiada możliwości świadczenia w roku 2019 usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (25.06.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (30.05.2016)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (13.07.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty