Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i wdrożenie urządzenia do archiwizacji poczty. Znak sprawy: BPzp.261.52.2018.

2018-10-18 11:56:40

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu

Zmiana SIWZ

Informacja z otwarcia ofert - 16.10.2018 r.:

informcja_z_otwarcia_ofert_52_2018.doc (rozmiar: 664.5 kB)

Informacja o wyborze oferty - 18.10.2018 r.:

wybor_oferty_bpzp.261.52.2018.doc (rozmiar: 33 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (22.08.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (18.10.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty