Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji dokumentów niejawnych i obsługi Kancelarii Tajnej, świadczenie usług serwisu utrzymaniowego, świadczenie prac rozwojowych oraz usług dodatkowych – znak sprawy: BPzp.261.54.2018

2018-08-31 13:43:26

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert - 24.08.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_.doc (rozmiar: 37 kB)

Informacja o wyborze ofery - 31.08.2018 r.:

wybor_oferty.doc (rozmiar: 35.5 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (14.08.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (31.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty