Biuletyn Informacji Publicznej

Zapasy interwencyjne paliw płynnych

2018-12-28 13:24

W dniu 10 lipca 2018 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest dostępny w zakładce Uregulowania prawne.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Anna Grabińska (21.07.2017)
Pierwsza publikacja: Piotr Ostrowski (02.01.2007)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (28.12.2018)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Zapłata opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

2019-05-31 10:03

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, przypomina, iż stosownie do treści art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (…) następuje w formie polecenia przelewu

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (31.05.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (31.05.2019)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Ogólny schemat procedur w zakresie kontroli zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych

2018-12-28 13:25

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych przeprowadza kontrolę u:
1) producentów, handlowców i przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub przesyłu;
2) przedsiębiorców, którym zlecono:
a) tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,
b) magazynowanie zapasów agencyjnych,
c) wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Marcin Saganek (21.05.2018)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (03.02.2017)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (28.12.2018)

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty