Zapasy interwencyjne paliw płynnych

2018-12-28 13:24

W dniu 10 lipca 2018 r. zostało ogłoszone obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest dostępny w zakładce Uregulowania prawne.

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Anna Grabińska, 21 lipca 2017 00:00
Pierwsza publikacja: Piotr Ostrowski, 2 stycznia 2007 10:15
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 28 grudnia 2018 13:24

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Zapłata opłaty zapasowej/kary pieniężnej przez inny podmiot/osobę niż producent/handlowiec

2020-03-16 14:08

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych, przypomina, iż stosownie do treści art. 61 § 1 Ordynacji podatkowej zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (…) następuje w formie polecenia przelewu

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Andrzej Przeździecki, 31 maja 2019 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 31 maja 2019 10:03
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 16 marca 2020 14:08

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Ogólny schemat procedur w zakresie kontroli zapasów interwencyjnych ropy naftowej i produktów naftowych

2020-04-07 09:35

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych przeprowadza kontrolę u:
1) producentów, handlowców i przedsiębiorców świadczących usługi magazynowania lub przesyłu;
2) przedsiębiorców, którym zlecono:
a) tworzenie i utrzymywanie zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw,
b) magazynowanie zapasów agencyjnych,
c) wykonywanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów agencyjnych.

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Marcin Saganek, 21 maja 2018 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 3 lutego 2017 11:00
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 7 kwietnia 2020 09:35

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych

Archiwum

Ilość dokumentów w archiwum: 1

Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP