Załatwianie spraw

2020-01-30 14:00

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, obywatele mogą skontaktować się z pracownikami Agencji Rezerw Materiałowych za pośrednictwem:

Skrzynka e-mailowa kancelaria@arm.gov.pl oraz ePUAP obsługiwane są przez Biuro Organizacyjne Dział Organizacyjny ARM. Ponadto Biuro Organizacyjne Dział Organizacyjny wykonuje czynności kancelaryjne związane z przyjmowaniem wszelkiej korespondencji wpływającej do Agencji.

Godziny pracy ARM od 07:30 do 15:30.

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) – klienci Agencji Rezerw Materiałowych w celu załatwienia sprawy w ARM mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza–przewodnika

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Adam Haponiuk-Winiczenko, 1 kwietnia 2016 00:00
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska, 15 marca 2011 12:06
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 30 stycznia 2020 14:00

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP