Rejestry

2018-12-28 13:35

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Prezes Agencji Rezerw Materiałowych prowadzi rejestr systemu zapasów interwencyjnych. W skład tego rejestru wchodzą:

  • rejestr producentów i handlowców,
  • rejestr zapasów interwencyjnych,
  • rejestr zapasów specjalnych.

Rejestr producentów i handlowców, w części zawierającej oznaczenie producenta lub handlowca, dostępny jest poniżej:

Kliknij aby przejść do dokumentu w formacie PDF dot. Rejestru producentów i handlowców obowiązanych do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Wiesław Górski
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska, 15 marca 2011 10:41
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska, 28 grudnia 2018 13:35

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP