Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług dostępu do sieci Internet – znak sprawy: BPzp.261.7.2020

19.02.2020, 12:08

Ogłoszenie o zamówieniu 566.99 kB

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 355 kB

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy 108.69 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.02.2020 r.:

Wyjaśnienia treści SIWZ 629 kB

 

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (06.02.2020)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (19.02.2020)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty