Biuletyn Informacji Publicznej

Ubezpieczenie mienia, ryzyka zaginięcia środków obrotowych oraz odpowiedzialności cywilnej ARM na lata 2019-2022. Znak sprawy: BPzp.261.4.2019

19.02.2019, 12:27

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Wszystkie dokumenty dotyczące postępowania publikowane są na platformie, a wszelka korespondencja miedzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie za jej pośrednictwem.

Wejście na platformę poprzez link: https://arm.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań lub zagadnień wymagających wyjaśnienia prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy. Centrum jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 pod nr telefonu 48 22 576 87 90 lub adresem info@marketplanet.pl

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (19.02.2019)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (19.02.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty