Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2019 roku:

2019-07-02 08:40:58

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w ARM w 2019 roku:

 1. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeprowadziła kontrolę dot. przestrzegania przepisów WSO. Kontrola została przeprowadzona w dniach 21-25.01.2019 r.
 2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Mazowieckim przeprowadził kontrolę w zakresie bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 22.01.2019 r.
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie obrotu żywnością. Kontrola została przeprowadzona w dniu 14.02.2019 r.
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przeprowadził kontrolę spełnienia warunków autoryzacji magazynu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 07.03.2019 r.
 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkuszu pobrał próbki wody. Pobór został przeprowadzony w dniu 19.03.2019 r.
 6. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Kontrola została przeprowadzona w dniu 20.03.2019 r.
 7. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę wykonania budżetu państwa i związanym z nią wykorzystaniem dotacji budżetowych. Kontrola została przeprowadzona w dniach 11.02 -29.03.2019 r.
 8. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę sprawdzającą wykonanie zaleceń. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.04.2019 r.
 9. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piszu przeprowadziła kontrolę stanu sanitarnego-higienicznego bazy noclegowej. Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.04.2019 r.
 10. Centralne Biuro Antykorupcyjne Delegatura w Krakowie przeprowadziło czynności analityczno-informacyjne dotyczące zamówień publicznych realizowanych w Składnicy. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.04.2019 r.
 11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przeprowadził kontrolę stanu sanitarnego w oparciu o arkusz oceny zakładu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 13.05.2019 r.
 12. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej przeprowadziła kontrolę przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych stacji uzdatniania wody. Kontrola została przeprowadzona w dniu 21.05.2019 r.
 13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy świadczeniu usług hotelarskich. Kontrola została przeprowadzona w dniu 7.06.2019 r.
 14. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piszu przeprowadził kontrolę obiektów w użytkowaniu. Kontrola została przeprowadzona w dniu 11.06.2019 r.
Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Tomasz Pośnik (04.02.2019)
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska (04.02.2019)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (02.07.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty