Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa samochodów ciężarowych– znak sprawy: BPzp.261.1.2019

28.02.2019, 12:44

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_508562.pdf (rozmiar: 353.24 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_1_19.doc (rozmiar: 360 kB)

Pytania i odpowiedzi, zmiana SIWZ:

wyjasnienia_tresci_siwz_05.02.2019.doc (rozmiar: 654.5 kB)

Zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert:

zmiana_siwz__08.02.2019_r..doc (rozmiar: 740 kB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_540025284_n_2019.pdf (rozmiar: 23.16 kB)

Zmiana treści SIWZ:

zmiana_siwz_2__08.02.2019_r..doc (rozmiar: 654 kB)

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 18.02.2019 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert.doc (rozmiar: 644 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.02.2019 r.:

informacja_o_wyborze_oferty.doc (rozmiar: 659 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (30.01.2019)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (28.02.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty