Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa wózków widłowych wysokiego podnoszenia – znak sprawy: BPzp.261.96.2018

13.11.2018, 12:50

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_641802.pdf (rozmiar: 357.09 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_96_18_wozki_widlowe.doc (rozmiar: 585.5 kB)

Wyjaśnienia treści SIWZ - 05.11.2018 r.:

Dokument Adobe Acrobat wyjasnienia_siwz.pdf (rozmiar: 62.71 kB)

Wyjaśnienia treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert:

Dokument Adobe Acrobat wyjasnienia_siwz_2.pdf (rozmiar: 98.87 kB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_nr_500265029.pdf (rozmiar: 211.31 kB)

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 09.11.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_.doc (rozmiar: 38 kB)

Informacja o wyborze oferty - 13.11.2018 r.:

informacja_o_wyborze_oferty.doc (rozmiar: 647 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (30.10.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (13.11.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty