Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa oleju napędowego wraz z usługą magazynowania - znak sprawy: BPzp.261.88.2018

17.12.2018, 12:12

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs199_452018_pl.pdf (rozmiar: 154.78 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_88_2018.doc (rozmiar: 387 kB)

Arkusz kalkulacyjny zalacznik_do_formularza_ofertowego__formularz_cenowy.xls (rozmiar: 69.5 kB)

jedz.zip (rozmiar: 85.17 kB)

zalacznik_nr_8_do_siwz__ipu.zip (rozmiar: 111.8 kB)

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 07.11.2018 r.:

wyjasnienie_tresci_siwz.doc (rozmiar: 686.5 kB)

Arkusz kalkulacyjny zal._nr_1_do_formularza_ofertowego__nowy.xls (rozmiar: 65.5 kB)

Informacja z otwarcia ofert:

informacja_z_otwarcia_ofert_88_2018.doc (rozmiar: 666 kB)

sprostowanie_do_informacji_z_otwarcia_ofert_88_2018.doc (rozmiar: 662.5 kB)

Informacja o wyborze oferty - 17.12.2018 r.:

wybor_oferty_bpzp.261.88.2018.doc (rozmiar: 636.5 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (16.10.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (17.12.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty