Biuletyn Informacji Publicznej

Świadczenie usług telekomunikacyjnych - znak sprawy: BPzp.261.79.2018

03.12.2018, 14:46

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs189_427436_pl.pdf (rozmiar: 128.47 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_79_2018.doc (rozmiar: 412.5 kB)

zalacznik_nr_3__jedz.zip (rozmiar: 83.37 kB)

zalacznik_nr_8__ipu.zip (rozmiar: 143.91 kB)

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 18.10.2018 r.:

Dokument Adobe Acrobat wyjasnienia_i_zmiana_siwz_1_79_2018.pdf (rozmiar: 94.45 kB)

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - 22.10.2018 r.:

Dokument Adobe Acrobat wyjasnienia_i_zmiana_siwz_2_79_2018.pdf (rozmiar: 123.72 kB)

Wyjaśnienia treści SIWZ - 23.10.2018 r.:

wyjasnienia_tresci_siwz_3_79_2018.doc (rozmiar: 669 kB)

Wyjaśnienia treści SIWZ - 29.10.2018 r.:

Dokument Adobe Acrobat wyjasnienia_tresci_siwz_4_79_2018.pdf (rozmiar: 98.36 kB)

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 09.11.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_79_2018.doc (rozmiar: 735 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 03.12.2018 r.:

informacja_o_wyborze_79_2018.doc (rozmiar: 723.5 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (02.10.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (03.12.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty