Biuletyn Informacji Publicznej

Remont budynku magazynowego wraz z wymianą obróbek blacharskich w Broku – znak sprawy: BPzp.261.82.2018

12.10.2018, 09:40

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót

Projekt budowlano-wykonawczy oraz STWiOR

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (26.09.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (12.10.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty