Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie remontu elewacji budynku magazynowego nr 8 w Komorowie – znak sprawy: BPzp.261.83.2018

19.10.2018, 11:20

Ogłoszenie o zamowieniu

SIWZ

Przedmiar robót

STWiOR

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (26.09.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (19.10.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty