Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa serwerów - znak sprawy: BPzp.261.73.2018

12.10.2018, 11:19

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs177_400721_pl.pdf (rozmiar: 127.99 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_73_2018.doc (rozmiar: 565 kB)

zalacznik_nr_8__ipu.zip (rozmiar: 105.18 kB)

espd_request.zip (rozmiar: 82.95 kB)

Pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert:

Dokument Adobe Acrobat pytania_i_odpowiedzi_73_2018.pdf (rozmiar: 389.71 kB)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs185_418296_pl.pdf (rozmiar: 66.96 kB)

Pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert - 26.09.2018 r.:

Dokument Adobe Acrobat pytania_i_odpowiedzi_2_73_2018.pdf (rozmiar: 180.75 kB)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs188_424718_pl.pdf (rozmiar: 66.34 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 03.10.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_73_2018.doc (rozmiar: 669.5 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.10.2018 r.:

informacja_o_wyborze_73_2018.doc (rozmiar: 655 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (14.09.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (12.10.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty