Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa do zapasów agencyjnych 10 000 m3 benzyny silnikowej 95 - znak sprawy: BPzp.261.64.2018

2018-09-28 13:34:19

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs164_374083_pl.pdf (rozmiar: 137.84 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_64_2018.zip (rozmiar: 94.78 kB)

espd_request.zip (rozmiar: 83.78 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 12.09.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_64_2018.doc (rozmiar: 665.5 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 28.09.2018 r.:

informacja_o_wyborze_bpzp.261.64.2018.doc (rozmiar: 641.5 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (28.08.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (28.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty