Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja budynku warsztatowo-magazynowego w Resku – znak sprawy: BPzp.261.48.2018

2018-08-20 11:26:30

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie_o_zamowieniu_nr_593182_n_2018.pdf (rozmiar: 397.47 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_48_2018.doc (rozmiar: 373 kB)

warsztat_zp.zip (rozmiar: 10.48 MB)

wytyczne_dla_kontrahentow.doc (rozmiar: 150.5 kB)

Wyjaśnienia treści SIWZ - 31.07.2018 r.:

wyjasnienia_tresci_siwz_31.07.2018.doc (rozmiar: 639.5 kB)

Informacja z otwarcia ofert:

informacja_z_otwarcia_ofert_bpzp.261.48.2018.doc (rozmiar: 36.5 kB)

Informacja o wyborze oferty (zadanie 1) i unieważnieniu postępowania (zadanie 2) - 20.08.2018 r.:

wybor_oferty_bpzp.261.48.2018.doc (rozmiar: 41 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (23.07.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (20.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty