Biuletyn Informacji Publicznej

Remont elewacji zewnętrznej magazynu z wykonaniem doku załadunkowego w Szepietowie – znak sprawy: BPzp.261.49.2018

2018-08-24 12:05:40

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja techniczna

STWiOR

Wytyczne dla kontrahentów

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (20.07.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (24.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty