Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja budynku mieszkalnego z modernizacją klatki schodowej w Niemcach – znak sprawy: BPzp.261.47.2018

2018-08-20 11:24:39

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

STWiOR

Wytyczne dla kontrahentów

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty (zadanie 1) i unieważnieniu postępowania (zadanie 2) - 20.08.2018 r.:

wybor_oferty_bpzp.261.47.2018.doc (rozmiar: 33 kB)

 

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (19.07.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (20.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty