Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa sprzętu sieciowego - znak sprawy: BPzp.261.44.2018

2018-09-11 11:48:28

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs136_310549_pl.pdf (rozmiar: 143.52 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_44_2018.doc.doc (rozmiar: 599 kB)

zalacznik_nr_8_do_siwz__ipu.zip (rozmiar: 115.3 kB)

espd_request.zip (rozmiar: 83.01 kB)

Wyniki testów z dnia 11.07.2018 r.:

Dokument Adobe Acrobat all_published_spec_cpu2006_results.pdf (rozmiar: 7.52 MB)

Wyjaśnienia treści siwz z dnia 08.08.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert - 23.08.2018 r.:

inromacja_z_otwarcia_ofert.doc (rozmiar: 668.5 kB)

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 - 30.08.2018 r.:

uniewaznienie_zadanie_1_bpzp.261.44.2018_si.doc (rozmiar: 663.5 kB)

Informacja o wyborze oferty na zadanie nr 2 - 11.09.2018 r.:

informacja_o_wyborze_oferty.doc (rozmiar: 638.5 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (18.07.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (11.09.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty