Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa do zapasów agencyjnych 50 000 m3 oleju napędowego - znak sprawy: BPzp.261.45.2018

2018-10-10 14:04:04

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs133_302393_pl.pdf (rozmiar: 147.7 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_45_2018.doc (rozmiar: 358 kB)

Arkusz kalkulacyjny formularz_cenowy_on.xls (rozmiar: 55.5 kB)

espd_request.zip (rozmiar: 83.92 kB)

Zmiana SIWZ z dnia 03.08.2018 r.:

zmiana_siwz_3_8.doc (rozmiar: 31 kB)

Zmiana SIWZ z dnia 10.08.2018 r.:

zmiana_siwz_10_08_2018.doc (rozmiar: 56 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia u uwzględnieniem zmian:

siwz_45_po_zmianach_10_08.doc (rozmiar: 429 kB)

Anulowanie zmian z dnia 03.08.2018 r. i 10.08.2018 r.:

anulowanie_zmian_z_03_i_10_08.doc (rozmiar: 39 kB)

Zmiana SIWZ z dnia 14.08.2018 r.:

zmiana_siwz_14_8.doc (rozmiar: 42 kB)

Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 14.08.2018 r.

wyjasniena_siwz_14_08.doc (rozmiar: 39.5 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia u uwzględnieniem zmian i wyjaśnień treści SIWZ- stan na 14.08.2018 r.:

siwz_45_2018_14_08.doc (rozmiar: 357 kB)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs158_361955_pl.pdf (rozmiar: 69.87 kB)

Informacja z otwarcia ofert:

informacja_z_otwarcia_ofert.doc (rozmiar: 36 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

wybor_strona.doc (rozmiar: 35 kB)

 

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (13.07.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (10.10.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty