Biuletyn Informacji Publicznej

Remont elewacji budynku magazynowego w Kamienicy Królewskiej – znak sprawy: BPzp.261.43.2018

2018-08-31 11:29:58

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ)

Wytyczne bezpieczeństwa (załącznik nr 3 do umowy)

Wjaśńienia treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert - 16.07.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_43_2018.doc (rozmiar: 37.5 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (28.06.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (31.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty