Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa magazynowania zapasów agencyjnych benzyny silnikowej 95 w ilości do 60 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.40.2018

2018-08-07 08:09:24

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

JEDZ - załącznik nr 3 do SIWZ

IPU - załącznik nr 8 do SIWZ

Wyjaśnienia treści SIWZ - 17.07.2018 r.:

pytania_i_odpowiedzi_17.07.2018.doc (rozmiar: 679 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 27.07.2018 r.:

inromacja_z_otwarcia_ofert.doc (rozmiar: 665 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zadaniu nr 1 i unieważnieniu postępowania w zadaniach nr 2, 3, 4, 5, 6

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (19.06.2018)
Ostatnia publikacja: Grzegorz Zaręba (07.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty