Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa magazynowania zapasów agencyjnych oleju napędowego w ilości do 120 000 m3 – znak sprawy: BPzp.261.34.2018

2018-08-02 14:15:59

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat 2018_ojs110_250574_pl.pdf (rozmiar: 216.73 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_34_2018.doc (rozmiar: 473.5 kB)

espd_request.zip (rozmiar: 83.15 kB)

ipu.zip (rozmiar: 113.54 kB)

Wyjaśnienia treści SIWZ:

34__odpowiedzi_na_pyt_z_28.06_.doc (rozmiar: 676 kB)

Informacja z otwarcia ofert:

inromacja_z_otwarcia_ofert.doc (rozmiar: 668.5 kB)

Informacja o wyborze ofert na zadania nr 1, 2 i 3 oraz unieważnieniu postępowania na zadania nr 4, 5 i 6:

informacja_o_wyborze_i_uniewaznieniu.doc (rozmiar: 650.5 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (12.06.2018)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (02.08.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty