[Archiwum] Świadczenie na rzecz ARM usług telekomunikacyjnych Wirtualnych Sieci Prywatnych (MPLS VPN) i usługi jakości (SLA) – znak sprawy: BPzp.261.107.2017

08.02.2018, 11:35

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie-nr-633774-n-2017.pdf (rozmiar: 346,44 kB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

siwz_107_17.doc (rozmiar: 477 kB)

zalacznik-nr-3-do-ipu.zip (rozmiar: 78,06 kB)

Zmiana treści SIWZ - 27.12.2017 r.:

zmiana-siwz.doc (rozmiar: 52,5 kB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie-nr-500081128.pdf (rozmiar: 181,4 kB)

Pytania i odpowiedzi - 04.01.2018 r.:

odpowiedzi-na-pytania-do-siwz-04.01.2018.doc (rozmiar: 48,5 kB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

Dokument Adobe Acrobat ogloszenie-nr-500009889.pdf (rozmiar: 212,44 kB)

Pytania i odpowiedzi, przedłużenie terminu składania ofert - 12.01.2018 r.:

pytania-i-odpowiedzi-12.01.2018.doc (rozmiar: 60,5 kB)

Informacja z otwarcia ofert - 18.01.2018 r.:

informacja_z_otwarcia_ofert_bpzp.261.107.2017.doc (rozmiar: 101,5 kB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 22.01.2018 r.:

informacja_o_wyborze_oferty.doc (rozmiar: 146 kB)

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty - 05.02.2018 r.:

uniewaznienie_wyboru_oferty_bpzp.261.107.2017.doc (rozmiar: 32 kB)

Powtórzenie czynności - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 08.02.2018 r.:

ponowny_wybor_oferty_bpzp.261.107.2017.doc (rozmiar: 142,5 kB)

 

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Maciej Jankowski (19.12.2017)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (08.02.2018)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP