[Archiwum] Sprzedaż dwóch wózków widłowych Rak 1,6 LPG oraz Eagle 7/25 LPG

20.11.2017, 12:55

Agencja Rezerw Materiałowych
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 45

ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż dwóch wózków widłowych:

1. Wózek podnośnikowy, czołowy z napędem gazowym RAK 1,6

 • Model: Rak 1,6 LPG
 • Producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
 • Rok produkcji: 1997
 • Wskazanie licznika: 5174 mtg
 • nr indentyfikacyjny: 0239
 • pojemność/moc: 1297 ccm / 24kW (33KM)
 • kolor : żółty
 • pojazd zarejestrowany w UDT
 • zużycie części podzespołów proporcjonalne do okresu eksploatacji
 • cena wywoławcza: 5.700,00 zł brutto.

2. Wózek podnośnikowy, czołowy z napędem gazowym EAGLE 7/25 LPG

 • Model: EAGLE 7/25 LPG
 • Producent: Fabryka Urządzeń Transportowych Suchedniów
 • Rok produkcji: 1997
 • Wskazanie licznika: 42930 mtg
 • nr indentyfikacyjny: 4513
 • pojemność/moc: 2498ccm / 38kW (52 KM)
 • kolor : żółty
 • pojazd zarejestrowany w UDT
 • zużycie części podzespołów proporcjonalnie do okresu eksploatacji
 • cena wywoławcza: 7.300,00 zł brutto.

Uwaga: Agencja nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny wózków widłowych.

 1. Zainteresowanych kupnem informujemy, że ww. wózki można oglądać od 20.11.2017 r. do 27.11.2017 r. w godz. 8:00-14:30 na terenie:
  Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, 21-025 Niemce, woj. Lubelskie.
 2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się w sprawie sprzedaży są:

Stanisław Lis – Kierownik ZT Składnicy tel. 608 323 330

Artur Drozd – Specjalista tel. 539 931 605

 1. Sprzedaż wózków widłowych, o których mowa w ogłoszeniu odbędzie się w trybie przetargu pisemnego - zbierania ofert.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie pisemnej oferty w terminie i formie określonej w niniejszym ogłoszeniu, z oferowaną ceną zakupu nie mniejszą niż cena wywoławcza.
 3. Oferta przetargowa winna być sporządzona zgodnie ze wzorami stanowiącym załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 4. W ofercie należy podać: nazwę firmy oferenta, adres, NIP, REGON oraz proponowaną cenę zakupu brutto, a w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres, NIP.
 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z napisem „OFERTA NA KUPNO WÓZKA WIDŁOWEGO " w sekretariacie Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Niemcach, 21-025 Niemce, w terminie do dnia 28.11.2017 r. do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. W przypadku kiedy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę, decyduje data i czas złożenia oferty tj. zostanie wybrana oferta wcześniej złożona.
 7. Otwarcia ofert dokona Komisja w dniu 28.11.2017 r. o godz. 10:30. Dopuszcza się obecność oferentów przy otwarciu ofert.
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty sprzedawca powiadomi oferenta w terminie do 7 dni od dnia otwarcia ofert.
 9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia najpóźniej w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury, oraz odebrać wózek własnym staraniem i na własny koszt.
 10. Wózek widłowy zostanie wydany oferentowi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Agencji.
 11. Oferty złożone (przesłane) nie podlegają zwrotowi, a będą stanowiły dokumentację przeprowadzonej procedury przechowywaną przez sprzedającego.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - oferta na  zakup wózeka podnośnikowego, czołowego z napędem gazowym RAK 1,6 
(rozmiar: 41 kB)

Załącznik nr 2 - oferta na  zakup wózeka podnośnikowego, czołowego z napędem gazowym EAGLE 7/25 LPG
(rozmiar: 41 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (17.11.2017)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (20.11.2017)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.11.2017)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP