[Archiwum] Modernizacja budynku magazynowego oraz wymiana drabin w Zalesiu – znak sprawy: BPzp.261.38.2017

18.07.2017, 11:27

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar

Projekt Wykonawczy + STWiOR

Wyjaśnienia treści siwz z dnia 30.06.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert - 11.07.2017 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

informacja-o-wyborze-oferty.doc (rozmiar: 634 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Pierwsza publikacja: Grzegorz Zaręba (23.06.2017)
Ostatnia publikacja: Maciej Jankowski (18.07.2017)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP