Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych świadczona przez ARM

25.09.2019, 15:06

Zgodnie z art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Prezes Agencji Rezerw Materiałowych informuje, że aktualnie Agencja nie posiada możliwości świadczenia usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Stan na dzień 25 września 2019 roku.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Andrzej Przeździecki (23.09.2016)
Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski (25.09.2016)
Ostatnia publikacja: Piotr Klimowski (25.09.2019)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty