Biuletyn Informacji Publicznej

[Archiwum] Praktyki w administracji rządowej

2016-02-10 14:24:08

Ten dokument został przeniesiony do archiwum
w dniu: 2016-12-31 15:34:24
Jego treść może być już nieaktualna

Uczestniczymy w rządowym programie praktyk studenckich. Zapraszamy studentki i studentów na praktyki w Agencji Rezerw Materiałowych.

Zainteresowani odbyciem praktyki powinni złożyć następujące dokumenty:

Kompletną dokumentację należy przesłać co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki:

  • drogą elektroniczną na adres praktyki.arm@arm.gov.pl,
  • lub za pośrednictwem poczty na adres: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa,
  • lub przedłożyć osobiście w siedzibie Agencji Rezerw Materiałowych, Warszawa ul. Grzybowska 45.

Po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z kandydatem. Po uzyskaniu zgody Prezesa ARM na organizację praktyki, zawarte zostanie porozumienie o organizację praktyki (rozmiar: 41.5 kB) pomiędzy uczelnią kierującą studenta, studentem a Agencją Rezerw Materiałowych.

Niezbędne jest posiadanie przez studenta ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na czas trwania praktyki, zawartego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia.

Praktyki studenckie w ARM są bezpłatne. Agencja nie ponosi kosztów dojazdu, zakwaterowania i utrzymania studenta podczas trwania praktyk.

Maksymalny czas trwania praktyk dla jednego studenta to trzy miesiące.

Po zakończonej praktyce studentowi wydane zostanie zaświadczenie o odbyciu praktyki.

Oferty praktyk dla studentów dostępne są również na stronie oferty.praca.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące praktyk dostępne są na stronach:

Do pobrania:

Oferty praktyk w ARM (rozmiar: 115.5 kB)

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Krystyna Ferenc (09.06.2015)
Pierwsza publikacja: Weneta Lenius (10.06.2015)
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska (10.02.2016)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty