[Archiwum] Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie

08.08.2013, 08:01

Organizator Konkursu

Agencja Rezerw Materiałowych
z siedzibą w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
tel. 22 33 09 100, fax 22 36 09 101

www.arm.gov.pl

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na wybór brokera ubezpieczeniowego
dla Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie

zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.)

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie ARM w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45, wejście A, piętro 11, w recepcji w terminie do dnia 23.08.2013 r. do godziny 15:00, lub przesłać na adres:

  Agencji Rezerw Materiałowych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa

  w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rezerw Materiałowych. Nie otwierać przed terminem składania ofert, tj. do dnia 23.08.2013 r. do godz. 15.00”.
 3. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w „Regulaminie konkursu”.
 4. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
 5. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie.

Pliki do pobrania:

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (06.08.2013)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (08.08.2013)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (08.08.2013)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP