[Archiwum] Ogłoszenie o konkursie na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rezerw Materiałowych

05.07.2013, 08:03

Organizator Konkursu

Agencja Rezerw Materiałowych

z siedzibą w Warszawie

00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45

tel. 22 33 09 100, fax 22 36 09 101

www.arm.gov.pl

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

na wybór brokera ubezpieczeniowego

dla Agencji Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie

zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.)

 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

2. Ofertę należy złożyć w siedzibie ARM w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 45,
wejście A, piętro 11, w recepcji w terminie do dnia 19.07.2013r. do godziny 15:00, lub przesłać na adres:

Agencji Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45,

00-844 Warszawa

 

- w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Agencji Rezerw Materiałowych. Nie otwierać przed terminem składania ofert, tj. do dnia 19.07.2013r. do godz. 15.00”.

3. Warunki dopuszczenia oferty do konkursu zawarte są w „Regulaminie konkursu”.

4. Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej Organizatora konkursu pod adresem www.arm.gov.pl.

5. Oferty, które wpłyną po terminie składania ofert zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny w każdym terminie.

 

Pliki do pobrania:

1. Regulamin Konkursu

2. Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu – Formularz Ofertowy.

3. Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu -  Kryteria Ocen.

4. Załącznik Nr 3 do  Regulaminu konkursu –Oświadczenie Brokera

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Jadwiga Lisowska
Pierwsza publikacja: Maciej Kawecki (04.07.2013)
Ostatnia publikacja: Joanna Wiśniewska-Łata (05.07.2013)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP