Biuletyn Informacji Publicznej

Usługa tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych świadczona przez ARM

2020-03-25 07:30

Zgodnie z art. 11a ust. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym Prezes Agencji Rezerw Materiałowych informuje, że aktualnie Agencja nie posiada możliwości świadczenia usługi tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw.

Stan na dzień 25 marca 2020 roku.

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Andrzej Przeździecki, 23 września 2016 00:00
Pierwsza publikacja: Piotr Klimowski, 25 września 2016 00:05
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 25 marca 2020 07:30

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty