Zasady udostępniania rezerw strategicznych

2020-03-19 12:44

Rezerwy strategiczne są udostępniane nieodpłatnie w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i obronności państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub sytuacji kryzysowej w drodze decyzji ministra właściwego do spraw energii, z urzędu bądź na wniosek uprawionego organu, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1846, z późn. zm.).

Zasady udostępniania rezerw strategicznych zostały uregulowane w rozdziale 4 (rozmiar: 293,21 kB) ww. ustawy.

Poniżej udostępniamy link do zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw energii Procedury udostępnienia rezerw strategicznych (rozmiar: 452,83 kB) stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 84/2016 Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z dnia 07 lipca 2016 roku.

Informacje Drukuj Na początek
X Stworzony przez: Agnieszka Gutowska, 26 lutego 2020 00:00
Pierwsza publikacja: Anna Grabińska, 26 lutego 2020 12:31
Ostatnia publikacja: Anna Grabińska, 19 marca 2020 12:44

Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych
Język migowy Certyfikaty Certyfikaty Logo BIP