Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Agencji Rezerw Materiałowych w 2010 r.

17.11.2014, 11:47

 1. Kontrola wykonania planów - finansowego, rzeczowego rezerw państwowych i rzeczowo-finansowego zapasów państwowych w 2009 r.

  Protokół z kontroli
  (rozmiar: 5,42 MB)

  Wystąpienie pokontrolne
  (rozmiar: 1,11 MB)

  Uchwała dot. zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego oraz postanowienia Prezesa NIK
  (rozmiar: 1,24 MB)

  Pismo przewodnie oraz wystąpienie pokontrolne - tekst ujednolicony
  (rozmiar: 892,94 kB)

 2. Kontrola ogólna archiwum zakładowego

  Protokół z kontroli
  (rozmiar: 1,05 MB)

  Pismo do protokołu kontroli
  (rozmiar: 539,49 kB)
 3. Kontrola realizacji uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy

  Notka urzędowa z kontroli 
  (rozmiar: 353,53 kB)

 4. Kontrola w zakresie realizacji przez wybrane podmioty publiczne zadań w zakresie komunikacji elektronicznej oraz prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej

  Protokół z kontroli (1 z 2 części)
  (rozmiar: 6,37 MB)

  Protokół z kontroli (2 z 2 części)
  (rozmiar: 972,94 kB)

  Wystąpienie pokontrolne
  (rozmiar: 966,11 kB)
Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Grzegorz Adamczewski (15.03.2011)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (15.03.2011)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (17.11.2014)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych