Archiwum

20.11.2014, 12:16

Działając na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych określił Agencję Rezerw Materiałowych, jako jednostkę wytwarzającą materiały archiwalne (akta kategorii A). Akta te wchodzą w skład państwowego zasobu archiwalnego.

Nie później niż po 25 latach od ich wytworzenia Agencja ma obowiązek przekazać je do Archiwum Akt Nowych w Warszawie na wieczyste przechowywanie.

W Centrali Agencji w ramach komórki organizacyjnej zostało utworzone archiwum zakładowe, w którym gromadzona jest dokumentacja kategorii A i kategorii B - akt o czasowym okresie przechowywania. Natomiast w oddziałach terenowych Agencji powstały magazyny archiwalne, w których gromadzona jest dokumentacja kat. B.

Zasób archiwum zakładowego i magazynów archiwalnych tworzy dokumentacja spraw zakończonych, przekazywana przez komórki organizacyjne, po dwóch latach od zakończenia spraw. Akta z zasobu udostępniane są:

  • pracownikom Agencji do użytku służbowego na podstawie karty udostępnień i za zgodą kierownika komórki organizacyjnej,
  • osobom trzecim na podstawie karty udostępnień i za zgodą Prezesa/Dyrektora Oddziału.

W ARM stosuje się bezdziennikowy system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt, obowiązującym w zarówno w Centrali jak i oddziałach terenowych. Jednolity rzeczowy wykaz akt służy do oznaczania, rejestracji i łączenia dokumentacji w sprawy, jej kwalifikacji archiwalnej oraz tworzenia teczek rzeczowych, które na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych przekazywane są do archiwum zakładowego/magazynów archiwalnych. Zgromadzona dokumentacja odzwierciedla przebieg załatwienia i rozstrzygnięcia spraw realizowanych przez Agencję.

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się w ramach procedury brakowania dokumentacji, za zgodą Archiwum Akt Nowych, które sprawuje też kontrolę w zakresie wykonywania przepisów ustawowych.

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Grzegorz Adamczewski (15.03.2011)
Pierwsza publikacja: Olga Czarkowska (15.03.2011)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.11.2014)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych