Składnice ARM

20.11.2014, 12:07

Składnice są działami zamiejscowymi funkcjonującymi w ramach Biura Infrastruktury i Logistyki Agencji Rezerw Materiałowych.

Składnice ARM realizują zadania związane m.in. z:

  • przechowywaniem utrzymywanych przez ARM rezerw strategicznych;
  • gospodarowaniem przechowywanymi rezerwami;
  • modernizacją infrastruktury technicznej utrzymania rezerw strategicznych;
  • komercyjnym udostępnianiem wolnej powierzchni magazynowej;
  • obsługą procesów magazynowych i prowadzeniem działalności usługowej w ramach posiadanych możliwości techniczno-logistycznych;
  • ochroną wykorzystywanych i udostępnianych obiektów magazynowych.

Wszystkie składnice posiadają stały, całodobowy nadzór Wewnętrznej Służby Ochrony, monitoring terenu i obiektów, systemy ochrony p.poż, łączność telefoniczną i internetową, drogi dojazdowe umożliwiające ruch dużych i ciężkich pojazdów samochodowych.

Adresy składnic

 

Informacje Drukuj Na początek
X Wytworzył: Leszek Polakowski (06.09.2011)
Pierwsza publikacja: Piotr Ostrowski (02.01.2007)
Ostatnia publikacja: Olga Czarkowska (20.11.2014)
Podmiot udostępniający informację: Agencja Rezerw Materiałowych